RateThis.dk betingelser for brugAftalens omfang

Aftalen regulerer forholdet mellem parterne RateThis.dk og bruger af ydelser fra RateThis.dk, herefter omtalt som Kunden.


Regler for oprettelse af virksomhed


Lovlige formål

RateThis.dk forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunden må kun bruge RateThis.dk services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som der er copyright på. RateThis.dk forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, racistisk, satanistisk materiale eller materiale der kan give anledning til sikkerhedsproblemer, ved hjælp af services leveret af RateThis.dk. Det er helt op til RateThis.dk's ledelse at vurdere om dette er tilfældet.
Det er ikke tilladt at benytte systemet til ulovligt materiale (forstået som materiale som Kunden ikke har ret til at tilgængeliggøre eller lagre, dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller andet), som derfor ikke må forefindes på nogen af serverne. Forbuddet gælder, uanset om det alene er Kunden, et begrænset eller ubegrænset antal personer, der har adgang til materialet.

Ovenstående vil medføre væsentlig misligholdelse af aftalen og vil medføre lukning af din konto.


Opsigelse

RateThis.dk kan lukke en konto, uden varsel, ved kundens væsentlige misligholdelse af de opstillede betingelser for brug. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i omkostninger, vil blive pålagt Kunden.


Erstatningsansvar

RateThis.dk er aldrig erstatningsansvarlig for tab på et hvilket som helst grundlag.